Vem var Shakespeare?

I mer än 100 år har det diskuterats om vem som egentligen skrev Shakespeares alla dramer och sonetter. Den här bloggen behandlar de senaste rönen på området – jämte de gamla.

Namn:
Plats: Stockholm, Sweden

Jag har forskat kring Shakespeare på fritiden sedan 1970-talet och senare som pensionär skrivit boken "Hamlets hemlighet". Med hjälp av koncordansen över Shakespeares alla ord har jag analyserat hans kunskaper på olika fackområden.

20051124

Shakespeare var inte en skådis från Stratford

Den vedertagna uppfattningen är som bekant att författaren William Shakespeare var samma person som en viss skådespelare från Stratford-upon-Avon som skrev sig William Shakspere. Men det finns också olika teorier som går ut på att namnet William Shakespeare var en pseudonym för en person som hette något helt annat, t.ex. Francis Bacon eller Edward Oxford.

En annan teori går ut på att författaren ”bakom masken” hette William Stanley, senare 6te earl av Derby. Teorin lanserades 1918-19 i boken Sous le masque de William Shakespeare (I och II). Den var författad av den prominente franske litteraturhistorikern Abel Lefranc (1863-1952), professor vid Collège de France. Lefranc hade funnit ingredienser i pjäsen Love’s Labour Lost som visade att författaren måste ha varit hemmastadd med hovet i Navarra, och han noterade att William Stanley hade gästat platsen under sina studieår på kontinenten.

Nu påstår Brenda James och William Rubinstein att författaren i stället skulle ha varit diplomaten Sir Henry Neville, en avlägsen släkting till skådisen från Stratford. Vem har rätt?

I juli 1982 besökte jag en kyrka i Tong nära Wolwerhampton i England och undersökte inskriptionen på en pampig sarkofag som är uppställd i kyrkan. Inskriptionen utgörs av en dikt i samma stil som Shakespeares sonetter. Dikten prisar en ”Standly” (annan stavning av Stanley) som förutsätts ligga begravd i sarkofagen. I själva verket rör det sig om tre personer, alla avbildade i skulpturer ovanpå sarkofagen. Dessa tre är en farbror till William Stanley, dennes hustru och deras son. Sonen dog 1632, långt efter att både William Shakspere och Sir Henry Neville hade gått ur tiden, och epitafen måste naturligtvis vara skriven efter gravsättningen.

Det är inte bara epitafens stil som är gemensam med sonetternas, utan man kan påvisa en överensstämmelse i ordval och tematik med ett antal av Shakespeares sonetter. Stratfordmannen avled som bekant år 1616.