Vem var Shakespeare?

I mer än 100 år har det diskuterats om vem som egentligen skrev Shakespeares alla dramer och sonetter. Den här bloggen behandlar de senaste rönen på området – jämte de gamla.

Namn:
Plats: Stockholm, Sweden

Jag har forskat kring Shakespeare på fritiden sedan 1970-talet och senare som pensionär skrivit boken "Hamlets hemlighet". Med hjälp av koncordansen över Shakespeares alla ord har jag analyserat hans kunskaper på olika fackområden.

20051226

Ny bok om Shakespeares identitet

Brenda James och William D Rubinstein har givit ut en bok med titeln ”The Truth Will Out – Unmasking the Real Shakespeare” (Pearson Longman, London 2005). Boken är författad av Brenda James, medan professor Rubinstein har verkat som rådgivare och genom att korta ned omfånget till 359 sidor. Båda säger sig vara övertygade om att det är en viss Sir Henry Neville (1562-1615) som har skrivit Shakespeares verk. Sir Henry var välutbildad, parlamentsledamot, ambassadör och hade besökt Frankrike och Italien. Han besatt därmed de kunskaper och kvalifikationer som författaren ”Shakespeare” måste ha haft. Dessutom förekommer hans namn på ett kladdpapper från 1600-talet där också några av Shakespeares dramer finns uppräknade, ävensom namnet William Shakespeare. Brenda James hänvisar också till en uppteckning gjord i Towern år 1602, samma år som Sir Henry satt fängslad där. Uppteckningen innehåller en beskrivning av kröningen av drottning Anne Boleyn då fyra av Cinque Port baronerna bar tron­himmeln. Samma detalj om kröningen är omnämnd i pjäsen Henrik VIII av Shake­speare. Towernpapperen skall ha funnits bland Sir Henrys kvarlåtenskap när han dog.

Boken fortsätter med att beskriva Sir Henrys härstamning och hans vuxna liv med tonvikt på hans verksamhet som ambassadör i Paris 1599-1601 och hans fångenskap i Towern 1601-03. För varje nytt skede i hans liv hänvisas till att han då också skrev den och den pjäsen – i enlighet med den vedertagna dateringen av de olika verken. Framför allt klarlägger Brenda James utförligt vilka personer han hade kontakt med, vilka som motarbetade honom m.m. dylikt. Hon spekulerar över varför Sir Henry började skriva skådespel, varför han valde pseudonymen William Shakespeare och hur han kan tänkas ha försett teatern i London med pjäsmanus medan han själv vistades i Paris eller satt inspärrad i Towern. Brenda James kommer in på vissa romare som förekommer i dramerna. På tal om Coriolanus, alias Gnejus Marcius, heter det i ”The Truth Will Out” att han ursprungligen hette Caius Marius. Och på tal om målaren och arkitekten Giulio Romano som är omnämnd i ”En Vintersaga” sägs det att samtida italienare skulle tro att det var fråga om ”kompositören Giulio Romano dvs. Giulio Caccini” (en florentinsk tonsättare som veterligen inte alls kallade sig Romano).

”The Truth Will Out” är en mycket detaljerad och förmodligen väl belagd biografi öv Henry Neville. Boken argumenterar övertygande för att Sir Henry är enormt mycket mer sannolik som författare av Shakespeares verk än skådespelaren från Stratford. Andra kandidater till författarskapet behandlas sparsamt, 14 rader om Marlowe, 6 rader om Roger Manners, earl av Rutland, 5 rader om William Stanley, earl av Derby. Om den sistnämnde heter det att hans förkämpar tror att ”Kärt besvär förgäves” innehåller klara syftningar på hans besök i Navarra och att hans kandidatur åtminstone är lika försvarbar som Rutlands. Rutland var 13 år då ”Kung Henrik VI, första delen” anses vara skriven, Derby 28.

20051213

Shakespeares Midsommarnattsdröm och earlen av Derby

Shakespeares Midsommarnattsdröm och earlen av Derby

Komedin En Midsommarnattsdröm ”av William Shakespeare” uppfördes första gången vid earlens av Derby (William Stanley) bröllop den 26 januari 1595. Det kunde Sir Edmund Chambers bevisa redan 1916 (innan Lefranc hade visat att samme earl hade skrivit Shakespeares dramer). Bruden var Elizabeth de Vere, dotter till earlen av Oxford, och bröllopet ägde rum på slottet i Greenwich i närvaro av drottning Elizabeth. Mycket i pjäsen anknyter till Derby, som t.ex. hantverkarnas amatörskådespel. Iden till detta är tydligen hämtad från Chester där stadens hantverkare upprätthöll den gamla traditionen med amatörskådespel vid pingst och midsommar. I Chester som ligger nära Stanleys slott Knowsly hade familjen ett hus, det s.k. ”Stanley Palace” och William Derby måste ha besökt Chester och blivit välbekant med sederna där.

Såvitt man vet fick inget annat bröllopspar ett skådespel skrivet enkom till sin bröllopsfest. A Midsummer Night’s Dream är därför ett starkt indicium för att earlen av Derby var författaren och att pjäsen var avsedd som en bröllopsgåva till bruden.